Villkor och bestämmelser

1. Allmänt

1.1. Välkommen till https://tokentact.net/ (”Webbplatsen”).

Vår e-post info@tokentact.net

1.2. Webbplatsen innehåller information om tredjepartsplattformar ( ”Tredjepartsplattformarna”) för handel ( ”Tjänsterna”).

1.3. Dessa användarvillkor (” Villkoren”) reglerar din (”Du”, ”Din ” eller ”Användaren”) användning av Webbplatsen eller Tjänsterna. Dessa villkor bör läsas noggrant av dig i sin helhet innan du använder tjänsterna. Observera att dessa villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och webbplatsens operatör, och att om du inte samtycker till någon bestämmelse i dessa villkor ska du omedelbart upphöra att använda webbplatsen. Genom att använda webbplatsen godkänner du villkoren, som ändras från tid till annan.

Dessa villkor innehåller vår integritetspolicy och genom att godkänna dessa villkor bekräftar du att du också accepterar och godkänner vår integritetspolicy (du kan läsa vår integritetspolicy genom att klicka här).

2. Behörighet

2.1. Du har endast rätt att använda webbplatsen om du uppfyller alla följande villkor:

2.1.1. Du är minst 18 år gammal;

2.1.2. Du har rätt, befogenhet och kapacitet att ingå dessa villkor och att följa alla villkor i dessa villkor;

2.1.3. Du är inte förbjuden att använda webbplatsen och/eller tjänsterna enligt lagarna i det land där du bor eller befinner dig när du använder webbplatsen.

2.2. Vi gör inga utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, angående lagligheten av webbplatsen och/eller tjänsterna och/eller av någon persons användning av webbplatsen och/eller tjänsterna, och ska inte vara ansvariga för någon olaglig användning av webbplatsen och/eller tjänsterna av användaren.

3. Begränsade territorier

3.1. Utan att göra avkall på det föregående kan vi, efter eget gottfinnande, begränsa tillgängligheten till webbplatsen och/eller tjänsterna (eller någon del därav) till: (i) alla Användare i alla territorier ( ”Begränsade Territorier”), och (ii) som Vi rimligen tror kan utsätta oss för juridiska, regulatoriska, ryktesmässiga eller ekonomiska risker.

3.2. Vi kan införa ytterligare krav eller villkor innan vi accepterar Användare som är bosatta i eller från specifika länder efter eget gottfinnande. Vidare medges att om någon Användare reser till de Begränsade territorierna kan Webbplatsen och/eller Tjänsterna vara otillgängliga och/eller blockerade där.

4. Förbjudna aktiviteter

4.1. Du åtar dig att använda webbplatsen och tjänsterna på ett respektfullt sätt, och du åtar dig att inte göra det:

4.1.1. länka till webbplatsen och/eller använda webbplatsen i syfte att ladda upp, ladda ner, distribuera, publicera eller överföra (a) information eller annat material på ett sätt som kränker några rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, integritetsskydd eller någon annan rättighet; (b) information eller annat material som är förbjudet att publicera eller använda eftersom det utgör hot, skada, förolämpning, förtal, ärekränkning, rasism eller olämpligt innehåll; (c) information eller annat material som innehåller ett virus eller annan programvara som kan skada våra datorsystem eller någon tredje part eller på ett sätt som kan begränsa eller hindra andra från att använda webbplatsen; (d) information eller annat material som bryter mot någon lag, eller (e) information eller annat material som innehåller reklam av något slag utan vårt föregående skriftliga tillstånd;

4.1.2. Ta bort eller ändra några tillskrivningar, juridiska meddelanden eller andra äganderättsliga beteckningar eller etiketter på webbplatsen;

4.1.3. Använda tjänsterna med hjälp av något annat gränssnitt än webbplatsen;

4.1.4. störa andra användares användning av webbplatsen och/eller tjänsterna;

4.1.5. Använda robotar eller andra automatiserade metoder för att komma åt eller använda webbplatsen och/eller tjänsterna;

4.1.6. Ladda upp eller överföra (eller försök att ladda upp eller överföra), utan vårt uttryckliga tillstånd, något material som fungerar som en passiv eller aktiv informationsinsamling eller överföringsmekanism, inklusive, utan begränsning, webb buggar, cookies eller andra liknande spyware-enheter;

4.1.7. Delta i ”inramning”, ”spegling” eller på annat sätt simulera utseendet eller funktionen hos Tjänsterna;

4.1.8. Bryta mot tillämpliga lagar eller bestämmelser, uppmuntra eller främja olaglig verksamhet, inklusive, men inte begränsat till, intrång i upphovsrätt, varumärkesintrång, ärekränkning, intrång i privatlivet, identitetsstöld, hackning, cracking eller distribution av förfalskad programvara;

4.1.9. Göra några ändringar och/eller på något sätt störa webbplatsens källkod och ladda upp någon programvara och/eller applikation som kan skada eller orsaka skada på webbplatsen eller någon annan tredje part;

4.1.10. Demontera, dekompilera eller på annat sätt bakåtutveckla någon programvara eller annan teknik som ingår i webbplatsen eller som används för att tillhandahålla tjänsterna.

4.2. Du bekräftar att utan att det påverkar någon annan rättighet vi kan ha, om vi är oroade över att din användning av webbplatsen inte överensstämmer med bestämmelserna i dessa villkor eller någon tillämplig lag, kan vi spåra din användning av webbplatsen eller tjänsterna, förhindra dig från att komma åt webbplatsen, överföra dina beteendemönster på webbplatsen till tredje part och alla andra åtgärder vi kan anse lämpliga för att skydda dess egendom och/eller rättigheter och/eller tredje parts rättigheter.

5. Immateriella rättigheter

5.1. Webbplatsen och dess innehåll, inklusive videomaterial, text, foton, logotyper, mönster, musik, ljud, figurer, varumärken och allt annat innehåll som ingår i webbplatsen skyddas av våra eller tredje parts immateriella rättigheter.

5.2. Mellan oss och användaren behåller vi alla rättigheter, titlar och intressen i och till webbplatsen och tjänsterna. Användningen av webbplatsen och/eller tjänsterna ger inte användaren någon av de immateriella rättigheter som ingår i webbplatsen och/eller tjänsterna, annat än rätten att använda webbplatsen och/eller tjänsterna i enlighet med villkoren i dessa villkor.

5.3. Användaren får endast använda webbplatsen och/eller tjänsterna för personligt och icke-kommersiellt bruk.

5.4. Du får inte, och du får inte tillåta någon annan part att modifiera, dekompilera, demontera, bakåtkompilera, kopiera, överföra, skapa härledda verk från, hyra ut, underlicensiera, distribuera, reproducera inramat, återpublicera, skrapa, ladda ner, visa, överföra, posta, hyra ut eller sälja i någon form eller på något sätt, helt eller delvis, använda för något annat ändamål än för att använda webbplatsen eller tjänsterna i enlighet med villkoren eller på annat sätt utnyttja något av innehållet på webbplatsen utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd i förväg.

6. Begränsning av ansvar

6.1. Din användning av webbplatsen och/eller tjänsterna sker på egen risk. I den utsträckning som lagen tillåter friskriver vi oss från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, i samband med webbplatsen och tjänsterna och din användning av dessa, inklusive underförstådda garantier för säljbarhet, äganderätt, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång, användbarhet, auktoritet, noggrannhet, fullständighet och aktualitet. Följaktligen tillhandahålls tjänsterna, inklusive allt innehåll och alla funktioner som görs tillgängliga på eller nås via eller skickas från webbplatsen, ”i befintligt skick”, ”som tillgängligt” och ”med alla fel”.

6.2. Utan att avvika från det föregående tar vi ingen ansvarsskyldighet eller ansvar för någon (a) fel, misstag eller felaktigheter i något innehåll som ingår på webbplatsen; (b) avbrott eller upphörande av överföring till eller från webbplatsen eller via tjänsterna; (c) eventuella buggar, virus, trojanska hästar eller liknande som kan överföras till eller via webbplatsen eller tjänsterna av någon tredje part.

6.3. Du samtycker till att hålla oss skadeslösa för eventuella förluster som orsakas, direkt eller indirekt, till dig och/eller till någon annan tredje part, med avseende på webbplatsen och/eller tjänsterna och du ska bära det fulla ansvaret för alla dina beslut som fattas genom att förlita sig på innehållet på webbplatsen och/eller tjänsterna.

6.4. Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några som helst speciella, direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda, straffande eller följdskador, inklusive förlorad vinst eller förlorade data som härrör från din användning av webbplatsen och/eller tjänsterna eller annat material på, åtkomst via eller nedladdning från webbplatsen eller som en del av tjänsterna, oavsett om det baseras på garanti, kontrakt, skadestånd eller annan juridisk teori, och oavsett om vi har informerats om möjligheten för dessa skador och i fall där rättslig myndighet finner oss ansvariga, ska dess ansvar inte överstiga 100 USD. Ovanstående begränsning av ansvar ska gälla i den utsträckning som tillåts enligt lag i tillämplig jurisdiktion.

6.5. Vi ansvarar inte för eventuella problem eller tekniska fel på telefon- eller nätverkslinjer, datasystem, servrar eller leverantörer, maskinvara, programvara, fel på grund av tekniska problem eller trafikstockning på internet (eller otillgänglighet på internet) eller inkompatibilitet mellan webbplatsen eller tjänsterna och din webbläsare och/eller annan utrustning. Utan att avvika från det allmänna innehållet i ovanstående tar vi inte på oss något ansvar eller någon risk för din användning av internet.

7. Tjänster eller innehåll från tredje part

7.1. När du använder Tjänsterna kan du se innehåll eller tjänster som tillhandahålls av tredje part, inklusive annonser och recensioner om Tredjepartsplattformarna.

7.2. Vi varken kontrollerar, stöder eller antar sådant innehåll eller sådana tjänster, och det är inte säkert att de alltid är korrekta eller aktuella.

7.3. Vi rekommenderar därför att du självständigt verifierar all information innan du förlitar dig på den, och alla beslut eller åtgärder som vidtas baserat på sådan information är ditt eget ansvar.

8. Länkar

8.1. Webbplatsen kan innehålla länkar, innehåll, annonser, kampanjer, logotyper och annat material från andra webbplatser eller programvara som kontrolleras eller erbjuds av tredje part (”Länkarna”). Vi varnar dig för att säkerställa att du förstår riskerna med att använda sådana webbplatser, programvara eller material innan du hämtar, använder, förlitar dig på eller köper något via dessa webbplatser eller programvara, eller baserat på sådant material. Sådana länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet, och du samtycker till att du under inga omständigheter håller oss ansvariga för förlust eller skada som orsakas av användning av eller beroende av innehåll, varor eller tjänster som finns på andra webbplatser eller programvara.

8.2. Att länkar finns med på webbplatsen är inte ett stöd, godkännande, sponsring, anknytning eller någon annan koppling mellan oss och dessa webbplatser, programvaror eller deras operatörer.

8.3. Vi har inte granskat någon eller alla sådana länkar och är inte ansvariga för något av innehållet på de webbplatser eller programvaror som hänvisas till där. Vi varnar dig för att säkerställa att du förstår riskerna med att använda sådana webbplatser eller programvara innan du hämtar, använder, förlitar dig på eller köper något via dessa webbplatser eller programvara. Under inga omständigheter kommer du att hålla oss ansvariga för förlust eller skada som orsakas av användning av eller beroende av innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på andra webbplatser.

8.4. Det är ditt ansvar att granska villkoren och policyerna för en sådan tredje parts webbplats, och vi rekommenderar starkt att du noggrant granskar dessa innan du interagerar med sådana tredje parter

9. Övrigt

9.1. Vi kan, efter eget gottfinnande, från tid till annan ändra, modifiera eller avbryta någon av Tjänsterna och/eller introducera nya Tjänster. Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella förluster som ni lider till följd av sådana ändringar och ni ska inte ha några anspråk mot oss i detta avseende.

9.2. Vi kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan. När vi gör det kommer vi att meddela dig genom att publicera den senaste versionen och ändra datumet högst upp på denna sida och eventuella ändringar ska träda i kraft omedelbart efter sådan publicering. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter att eventuella ändringar trätt i kraft anses du godkänna de reviderade villkoren.

9.3. Användaren samtycker till att överföring av information till eller från webbplatsen inte skapar någon relation som avviker från de som anges i dessa villkor.

9.4. Dessa Villkor och Integritetspolicyn, med ändringar från tid till annan, utgör de enda giltiga avtalen mellan Oss och Användaren, och ingen representation, löfte, samtycke eller åtagande, vare sig skriftligt eller muntligt, som inte ingår i Villkoren eller Integritetspolicyn kommer att vara bindande för parterna.

9.5. Ingen underlåtenhet eller försening från vår sida att utöva någon rättighet, befogenhet eller åtgärd enligt detta avtal ska fungera som ett avstående från detta, och inte heller ska något enstaka eller partiellt utövande av någon sådan rättighet, befogenhet eller åtgärd utesluta något annat eller ytterligare utövande av detta eller utövandet av någon annan rättighet, befogenhet eller åtgärd.

9.6. Om någon bestämmelse i dessa Villkor av en behörig domstol anses vara icke verkställbar enligt tillämplig lag, ska sådan bestämmelse uteslutas från dessa Villkor och återstoden av dessa Villkor ska tolkas som om sådan bestämmelse var så utesluten och ska verkställas i enlighet med dess villkor; förutsatt dock att dessa Villkor i sådant fall ska tolkas så att de, i största möjliga utsträckning i överensstämmelse med och tillåtet enligt tillämplig lag, ger verkan åt meningen och avsikten med den uteslutna bestämmelsen enligt sådan domstol i behörig jurisdiktion.

9.7. Vi kan överföra eller tilldela alla våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till tredje part; utan att avvika från ovanstående kan webbplatsen och/eller någon av tjänsterna drivas av tredje part. Du får inte på något sätt överföra, tilldela eller pantsätta några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor.