Vilkår og betingelser

1. Generelt

1.1. Velkommen til https://tokentact.net/ (“webstedet”).

Vores mail info@tokentact.net

1.2. Hjemmesiden indeholder oplysninger om tredjepartsplatforme ( “Tredjepartsplatforme”) til handel ( “Tjenesterne”).

1.3. Disse brugsbetingelser (“Betingelserne ) regulerer din (“Du“, “Din ” eller “Bruger“) brug af hjemmesiden eller tjenesterne. Du bør læse disse vilkår omhyggeligt i deres helhed, før du bruger tjenesterne. Bemærk venligst, at disse vilkår udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og hjemmesidens operatør, og at hvis du ikke er enig i nogen bestemmelse i disse vilkår, skal du straks ophøre med at bruge hjemmesiden. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vilkårene, som de ændres fra tid til anden.

Disse vilkår indeholder vores privatlivspolitik, og ved at acceptere disse vilkår bekræfter du, at du også accepterer og accepterer vores privatlivspolitik (du kan læse vores privatlivspolitik ved at klikke her).

2. Berettigelse

2.1. Du har kun ret til at bruge webstedet, hvis du overholder alt det følgende:

2.1.1. Du er mindst 18 år gammel;

2.1.2. Du har ret, myndighed og kapacitet til at indgå i disse vilkår og til at overholde alle vilkår og betingelser i disse vilkår;

2.1.3. Det er ikke forbudt for dig at bruge webstedet og/eller tjenesterne i henhold til lovgivningen i det land, hvor du bor eller befinder dig, mens du bruger webstedet.

2.2. Vi fremsætter ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkeligt eller underforstået, vedrørende lovligheden af webstedet og/eller tjenesterne og/eller enhver persons brug af webstedet og/eller tjenesterne, og vi er ikke ansvarlige for brugerens ulovlige brug af webstedet og/eller tjenesterne.

3. Begrænsede territorier

3.1. Uden at afvige fra det generelle i det foregående kan vi efter eget skøn begrænse tilgængeligheden af webstedet og/eller tjenesterne (eller nogen del deraf) til: (i) alle brugere i ethvert område ( “Begrænsede områder”), og (ii) som vi med rimelighed mener kan udsætte det for juridiske, lovgivningsmæssige, omdømmemæssige eller økonomiske risici.

3.2. Vi kan stille yderligere krav eller betingelser, før vi accepterer brugere, der bor i eller fra bestemte lande, efter vores eget skøn. Desuden anerkendes det, at hvis nogen brugere skulle rejse til de begrænsede områder, kan webstedet og/eller tjenesterne være utilgængelige og/eller blokeret der.

4. Forbudte aktiviteter

4.1. Du forpligter dig til at bruge hjemmesiden og tjenesterne på en respektfuld måde, og du forpligter dig til ikke at gøre det:

4.1.1. Linke til hjemmesiden og/eller bruge hjemmesiden med det formål at uploade, downloade, distribuere, offentliggøre eller transmittere (a) oplysninger eller andet materiale på en måde, der krænker nogen rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, beskyttelse af privatlivets fred eller andre rettigheder; (b) oplysninger eller andet materiale, der er forbudt at offentliggøre eller bruge, fordi det udgør en trussel, skade, fornærmelse, bagvaskelse, ærekrænkelse, racisme eller upassende indhold; (c) oplysninger eller andet materiale, der indeholder en virus eller anden software, der kan beskadige vores computersystemer eller tredjeparter eller på en måde, der kan begrænse eller forhindre andre i at bruge hjemmesiden; (d) oplysninger eller andet materiale, der overtræder nogen lov; eller (e) oplysninger eller andet materiale, der indeholder en reklame af nogen art uden vores forudgående skriftlige tilladelse;

4.1.2. slette eller ændre tilskrivninger, juridiske meddelelser eller andre ejendomsretlige betegnelser eller etiketter på hjemmesiden;

4.1.3. Bruge tjenesterne ved hjælp af en anden grænseflade end hjemmesiden;

4.1.4. Forstyrre andre brugeres brug af hjemmesiden og/eller tjenesterne;

4.1.5. Bruge bots eller andre automatiserede metoder til at få adgang til eller bruge hjemmesiden og/eller tjenesterne;

4.1.6. Uploade eller transmittere (eller forsøge at uploade eller transmittere), uden vores udtrykkelige tilladelse, materiale, der fungerer som en passiv eller aktiv informationsindsamlings- eller transmissionsmekanisme, herunder, uden begrænsning, web bugs, cookies eller andre lignende spyware-enheder;

4.1.7. Engagere sig i “framing”, “mirroring” eller på anden måde simulere udseendet eller funktionen af tjenesterne;

4.1.8. Overtræde gældende love eller bestemmelser, opfordre til eller fremme ulovlig aktivitet, herunder, men ikke begrænset til, krænkelse af ophavsret, varemærkekrænkelse, ærekrænkelse, krænkelse af privatlivets fred, identitetstyveri, hacking, cracking eller distribution af forfalsket software;

4.1.9. Foretage ændringer og/eller på nogen måde gribe ind i hjemmesidens kildekode og uploade software og/eller applikationer, der kan skade eller forårsage skade på hjemmesiden eller andre tredjeparter;

4.1.10. Demontere, dekompilere eller på anden måde reverse engineere software eller anden teknologi, der er inkluderet på hjemmesiden eller bruges til at levere tjenesterne.

4.2. Du anerkender, at uden at det berører andre rettigheder, vi måtte have, kan vi, hvis vi er bekymrede for, at din brug af hjemmesiden ikke overholder bestemmelserne i disse vilkår eller gældende lov, spore din brug af hjemmesiden eller tjenesterne, forhindre dig i at få adgang til hjemmesiden, overføre dine adfærdsmønstre på hjemmesiden til tredjeparter og enhver anden handling, vi måtte finde passende for at beskytte vores ejendom og/eller rettigheder og/eller tredjeparters rettigheder.

5. Intellektuelle ejendomsrettigheder

5.1. Hjemmesiden og dens indhold, herunder videomateriale, tekst, fotos, logoer, design, musik, lyd, figurer, varemærker og alt andet indhold på hjemmesiden er beskyttet af vores eller tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder.

5.2. I forholdet mellem os og brugeren bevarer vi alle rettigheder, titler og interesser i og til webstedet og tjenesterne. Brugen af webstedet og/eller tjenesterne giver ikke brugeren nogen af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er indeholdt i webstedet og/eller tjenesterne, bortset fra retten til at bruge webstedet og/eller tjenesterne i overensstemmelse med vilkårene i disse betingelser.

5.3. Brugeren må kun bruge hjemmesiden og/eller tjenesterne til personlig og ikke-kommerciel brug.

5.4. Du må ikke, og du må ikke tillade nogen anden part at modificere, dekompilere, adskille, reverse engineer, kopiere, overføre, skabe afledte værker fra, udleje, underlicensere, distribuere, reproducere indrammet, genudgive, skrabe, downloade, vise, overføre, sende, lease eller sælge i nogen form eller på nogen måde, helt eller delvist, bruge til noget andet formål end at bruge webstedet eller tjenesterne i henhold til vilkårene eller på anden måde udnytte noget af indholdet på webstedet uden vores udtrykkelige, forudgående skriftlige tilladelse.

6. Begrænsning af ansvar

6.1. Din brug af webstedet og/eller tjenesterne sker på din egen risiko. I det omfang loven tillader det, fraskriver vi os alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, i forbindelse med webstedet og tjenesterne og din brug heraf, herunder underforståede garantier for salgbarhed, ejendomsret, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse, anvendelighed, autoritet, nøjagtighed, fuldstændighed og aktualitet. Derfor leveres tjenesterne, herunder alt indhold og alle funktioner, der stilles til rådighed på eller tilgås via eller sendes fra webstedet, “som de er”, “som de er til rådighed” og “med alle fejl”.

6.2. Uden at fravige generaliteten af det foregående påtager vi os intet ansvar eller ansvar for nogen (a) fejl, mangler eller unøjagtigheder i noget indhold på hjemmesiden; (b) enhver afbrydelse eller ophør af transmission til eller fra hjemmesiden eller via tjenesterne; (c) eventuelle fejl, vira, trojanske heste eller lignende, som måtte blive overført til eller via webstedet eller tjenesterne af en tredjepart.

6.3. Du accepterer at holde os skadesløse for eventuelle tab, der direkte eller indirekte er forårsaget af dig og/eller enhver anden tredjepart med hensyn til webstedet og/eller tjenesterne, og du bærer eneansvaret for enhver af dine beslutninger, der træffes i tillid til indholdet på webstedet og/eller tjenesterne.

6.4. Vi vil under ingen omstændigheder være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen form for specielle, direkte, indirekte, tilfældige, særlige, straffende eller følgeskader, herunder tabt fortjeneste eller tabte data, der opstår som følge af din brug af hjemmesiden og/eller tjenesterne eller andet materiale på, der er adgang til via eller downloadet fra hjemmesiden eller som en del af tjenesterne, uanset om det er baseret på garanti, kontrakt, erstatning eller nogen anden juridisk teori, og uanset om vi er blevet informeret om muligheden for disse skader, og i tilfælde, hvor en retslig myndighed finder os ansvarlig, må dens ansvar ikke overstige 100 USD. Ovenstående ansvarsbegrænsning gælder i det omfang, det er tilladt ved lov i den gældende jurisdiktion.

6.5. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle problemer eller tekniske fejl i telefon- eller netværkslinjer, computer-onlinesystemer, servere eller udbydere, hardware, software, fejl på grund af tekniske problemer eller trafikpropper på internettet (eller utilgængelighed af internettet) eller inkompatibilitet mellem webstedet eller tjenesterne og din browser og/eller andet udstyr. Uden at afvige fra det generelle i ovenstående påtager vi os ikke noget ansvar eller nogen risiko for din brug af internettet.

7. Tredjeparts tjenester eller indhold

7.1. Mens du bruger tjenesterne, kan du se indhold eller tjenester, der leveres af tredjeparter, herunder reklamer og anmeldelser vedrørende tredjepartsplatforme.

7.2. Vi kontrollerer, støtter eller vedtager ikke sådant indhold eller sådanne tjenester, og det er ikke sikkert, at det altid er nøjagtigt eller aktuelt.

7.3. Derfor anbefaler vi, at du uafhængigt verificerer alle oplysninger, før du stoler på dem, og alle beslutninger eller handlinger, der træffes baseret på sådanne oplysninger, er dit eget ansvar.

8. Links

8.1. Hjemmesiden kan indeholde links, indhold, reklamer, kampagner, logoer og andet materiale fra andre hjemmesider eller software, der kontrolleres eller tilbydes af tredjeparter (“Links”). Vi advarer dig om at sikre, at du forstår de risici, der er forbundet med at bruge sådanne hjemmesider, software eller materialer, før du henter, bruger, stoler på eller køber noget via disse hjemmesider eller software, eller baseret på sådanne materialer. Sådanne links leveres udelukkende for din bekvemmelighed, og du accepterer, at du under ingen omstændigheder vil holde os ansvarlige for tab eller skader forårsaget af brug af eller tillid til indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på andre websteder eller software.

8.2. Inkluderingen af links på webstedet er ikke en godkendelse, autorisation, sponsorering, tilknytning eller nogen anden forbindelse mellem os og disse websteder, software eller deres operatører.

8.3. Vi har ikke gennemgået nogen af eller alle sådanne links og er ikke ansvarlige for noget af indholdet på de hjemmesider eller software, der henvises til. Vi advarer dig om at sikre, at du forstår de risici, der er forbundet med at bruge sådanne hjemmesider eller software, før du henter, bruger, stoler på eller køber noget via disse hjemmesider eller software. Under ingen omstændigheder vil du holde os ansvarlige for tab eller skade forårsaget af brug af eller tillid til indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på andre websteder.

8.4. Det er dit ansvar at gennemgå vilkårene og politikkerne for sådanne tredjepartswebsteder, og vi anbefaler på det kraftigste, at du omhyggeligt gennemgår dem, før du engagerer dig med sådanne tredjeparter.

9. Diverse

9.1. Vi kan, efter eget skøn, fra tid til anden ændre, modificere eller afbryde enhver af tjenesterne og/eller introducere nye tjenester. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab, du måtte lide som følge af sådanne ændringer, og du har ingen krav mod os i den henseende.

9.2. Vi kan ændre disse vilkår fra tid til anden. Når vi gør det, vil vi give dig besked ved at offentliggøre den nyeste version og revidere datoen øverst på denne side, og eventuelle ændringer træder i kraft straks efter offentliggørelsen. Ved at fortsætte med at bruge hjemmesiden, efter at eventuelle ændringer er trådt i kraft, anses du for at acceptere de reviderede vilkår.

9.3. Brugeren accepterer, at transmission af information til eller fra hjemmesiden ikke skaber noget forhold, der afviger fra dem, der er angivet i disse vilkår.

9.4. Disse vilkår og privatlivspolitikken, som ændret fra tid til anden, udgør de eneste gyldige aftaler mellem os og brugeren, og ingen repræsentation, løfte, samtykke eller forpligtelse, hvad enten det er skriftligt eller mundtligt, som ikke er inkluderet i vilkårene for privatlivspolitikken, vil være bindende for parterne.

9.5. Ingen undladelse eller forsinkelse fra vores side i udøvelsen af nogen rettighed, beføjelse eller retsmiddel i henhold hertil skal fungere som et afkald herpå, og ingen enkelt eller delvis udøvelse af en sådan rettighed, beføjelse eller retsmiddel skal udelukke enhver anden eller yderligere udøvelse heraf eller udøvelsen af enhver anden rettighed, beføjelse eller retsmiddel.

9.6. Hvis en bestemmelse i disse vilkår af en kompetent domstol anses for ikke at kunne håndhæves i henhold til gældende lov, skal en sådan bestemmelse udelukkes fra disse vilkår, og resten af disse vilkår skal fortolkes, som om en sådan bestemmelse var udelukket og skal håndhæves i overensstemmelse med dens vilkår; dog forudsat at disse vilkår i et sådant tilfælde skal fortolkes således, at de i videst muligt omfang i overensstemmelse med og tilladt i henhold til gældende lov giver virkning til betydningen og hensigten med den udelukkede bestemmelse som fastlagt af en sådan domstol med kompetent jurisdiktion.

9.7. Vi kan overføre eller tildele alle vores rettigheder og forpligtelser herunder til enhver tredjepart; uden at afvige fra ovenstående kan hjemmesiden og/eller enhver af tjenesterne drives af tredjeparter. Du må ikke på nogen måde overføre, overdrage eller pantsætte nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår.