Feltételek és feltételek

1. Általános

1.1. Üdvözöljük a https://tokentact.net/ weboldalon (a „Weboldal”).

Levelünk info@tokentact.net

1.2. A Weboldal harmadik fél platformjairól (a „Harmadik fél platformjai„) tartalmaz információkat a kereskedéshez (a „Szolgáltatások„).

1.3. A jelen felhasználási feltételek (a „Feltételek”) szabályozzák a Weboldal vagy a Szolgáltatások Ön („Ön”, „Ön ” vagy „Felhasználó„) általi használatát. A jelen Feltételeket Önnek a Szolgáltatások használata előtt gondosan el kell olvasnia teljes egészében. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen Feltételek jogilag kötelező érvényű megállapodást képeznek Ön és a Weboldal üzemeltetője között, és ha Ön nem ért egyet a jelen Feltételek bármely rendelkezésével, azonnal fel kell hagynia a Weboldal használatával. A Weboldal használatával Ön elfogadja az időről időre módosított Feltételeket.

A jelen Feltételek tartalmazzák az Adatvédelmi szabályzatunkat, és a jelen Feltételek elfogadásával Ön megerősíti, hogy elfogadja és elfogadja az Adatvédelmi szabályzatunkat is (az Adatvédelmi szabályzatunkat ide kattintva tekintheti meg).

2. Támogathatóság

2.1. Ön csak akkor jogosult a Weboldal használatára, ha megfelel az alábbiak mindegyikének:

2.1.1. Ön legalább 18 éves;

2.1.2. Ön rendelkezik a jelen Feltételek megkötéséhez szükséges joggal, felhatalmazással és jogképességgel, valamint a jelen Feltételek valamennyi feltételének betartásához;

2.1.3. A Honlap és/vagy a Szolgáltatások használata nem tiltja Önt azon ország törvényei szerint, amelyben Ön tartózkodik vagy ahol a Honlap használata során tartózkodik.

2.2. Nem vállalunk semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások jogszerűségére és/vagy a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások bármely személy általi használatára vonatkozóan, és nem vagyunk felelősek a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások Felhasználó általi jogellenes használatáért.

3. Korlátozott területek

3.1. A fentiek általánosságától való eltérés nélkül, saját belátásunk szerint korlátozhatjuk a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások (vagy azok bármely részének) elérhetőségét a következőkre: (i) bármely területen ( „Korlátozott területek”) tartózkodó bármely Felhasználó számára, és (ii) akikről ésszerűen úgy véljük, hogy jogi, szabályozási, hírnevet érintő vagy gazdasági kockázatoknak tehetik ki.

3.2. Saját belátásunk szerint további követelményeket vagy feltételeket szabhatunk meg az egyes országokban lakó vagy onnan származó Felhasználók elfogadása előtt. Továbbá tudomásul veszik, hogy amennyiben a Felhasználók a Korlátozott területekre utaznak, a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások ott elérhetetlenné válhatnak és/vagy blokkolva lehetnek.

4. Tiltott tevékenységek

4.1. Ön vállalja, hogy a Weboldalt és a Szolgáltatásokat tisztelettudó módon használja, és vállalja, hogy:

4.1.1. a Weboldalra való hivatkozás és/vagy a Weboldal használata feltöltés, letöltés, terjesztés, közzététel vagy továbbítás céljából (a) információ vagy más anyag olyan módon, amely sérti a jogokat, beleértve a szellemi tulajdonjogokat, a magánélet védelmét vagy bármely más jogot; (b) olyan információk vagy egyéb anyagok, amelyek közzététele vagy felhasználása tilos, mert fenyegetést, sérelmet, sértést, rágalmazást, becsületsértést, rágalmazást, rasszizmust vagy nem megfelelő tartalmat tartalmaznak; (c) olyan információk vagy egyéb anyagok, amelyek vírust vagy egyéb olyan szoftvert tartalmaznak, amely kárt okozhat számítógépes rendszereinkben vagy harmadik félben, vagy olyan módon, amely korlátozhatja vagy megakadályozhatja mások használatát a Weboldalon; (d) bármely törvényt sértő információ vagy egyéb anyag; vagy (e) bármilyen reklámot tartalmazó információ vagy egyéb anyag előzetes írásbeli engedélyünk nélkül;

4.1.2. Törölje vagy módosítsa a Weboldalon található attribútumokat, jogi megjegyzéseket vagy egyéb tulajdonosi megjelöléseket vagy címkéket;

4.1.3. A Szolgáltatásokat a Webhelytől eltérő felület használatával használja;

4.1.4. zavarja más Felhasználóknak a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások használatát;

4.1.5. Botok vagy más automatizált módszerek használata a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások eléréséhez vagy használatához;

4.1.6. Kifejezett engedélyünk nélkül feltölteni vagy továbbítani (vagy megkísérelni feltölteni vagy továbbítani) bármilyen olyan anyagot, amely passzív vagy aktív információgyűjtő vagy -átviteli mechanizmusként működik, beleértve többek között a webes poloskákat, sütiket vagy más hasonló kémprogramokat;

4.1.7. A Szolgáltatások megjelenésének vagy működésének „keretezése”, „tükrözése” vagy más módon történő szimulálása;

4.1.8. Megsérti az alkalmazandó törvényeket vagy rendeleteket, bátorítja vagy támogatja az illegális tevékenységeket, beleértve, de nem kizárólagosan, a szerzői jogok megsértését, a védjegyek megsértését, a rágalmazást, a magánélet megsértését, a személyazonosság-lopást, a hackelést, a feltörést vagy a hamisított szoftverek terjesztését;

4.1.9. Bármilyen változtatást és/vagy beavatkozást eszközölni a Weboldal forráskódjába, és bármilyen olyan szoftvert és/vagy alkalmazást feltölteni, amely kárt okozhat a Weboldalnak vagy bármely más harmadik félnek;

4.1.10. A Weboldalon található vagy a Szolgáltatások nyújtásához használt bármely szoftver vagy egyéb technológia szétszerelése, dekompilálása vagy más módon történő visszafejtése.

4.2. Ön tudomásul veszi, hogy bármely más jogunk sérelme nélkül, amennyiben úgy véljük, hogy a Weboldal Ön általi használata nem felel meg a jelen Feltételek rendelkezéseinek vagy bármely alkalmazandó jognak, nyomon követhetjük a Weboldal vagy a Szolgáltatások Ön általi használatát, megakadályozhatjuk, hogy Ön hozzáférjen a Weboldalhoz, átadhatjuk az Ön viselkedési mintáit a Weboldalon harmadik feleknek, és bármilyen más, általunk megfelelőnek ítélt intézkedést tehetünk a tulajdonának és/vagy jogainak és/vagy harmadik felek jogainak védelme érdekében.

5. Szellemi tulajdonjogok

5.1. A Weboldal és annak tartalma, beleértve a videóanyagokat, a szöveget, a fényképeket, a logókat, a dizájnt, a zenét, a hangot, az ábrákat, a védjegyeket és a Weboldalon megjelenő bármely más tartalmat, a mi vagy harmadik felek szellemi tulajdonjogai által védett.

5.2. Köztünk és a Felhasználó között a Weboldal és a Szolgáltatások tekintetében minden jog, jogcím és érdekeltség a miénk. A Weboldal és/vagy a Szolgáltatások használata nem ruházza át a Felhasználót a Weboldalon és/vagy a Szolgáltatásokban megtestesülő szellemi tulajdonjogokkal, kivéve a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások jelen Feltételek feltételeinek megfelelő használatának jogát.

5.3. A Felhasználó kizárólag személyes és nem kereskedelmi célokra használhatja a Weboldalt és/vagy a Szolgáltatásokat.

5.4. Ön nem módosíthatja, nem dekompilálhatja, nem szedheti szét, nem végezhet visszafejtést, nem másolhatja, nem adhatja át, nem hozhat létre származékos műveket, nem adhatja bérbe, nem adhat allicencet, nem terjesztheti, nem reprodukálhatja, nem keretezheti, nem publikálhatja újra, nem kaparhatja le, nem töltheti le, nem mutathatja be, nem továbbíthatja, nem küldheti el, nem adhatja bérbe és nem adhatja el semmilyen formában vagy módon, részben vagy egészben, nem használhatja más célra, mint a Weboldal vagy a Szolgáltatások használata a Feltételek szerint, és nem használhatja más módon a Weboldal tartalmát a mi kifejezett, előzetes írásbeli engedélyünk nélkül.

6. A felelősség korlátozása

6.1. A Weboldal és/vagy a Szolgáltatások használata kizárólag az Ön kockázatára történik. A törvény által megengedett legteljesebb mértékben kizárunk minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát a Weboldallal és a Szolgáltatásokkal, valamint azok Ön általi használatával kapcsolatban, beleértve az eladhatóság, a jogcím, a meghatározott célra való alkalmasság, a jogsértésmentesség, a hasznosság, a hatóság, a pontosság, a teljesség és az időszerűség hallgatólagos garanciáit. Ennek megfelelően a Szolgáltatások, beleértve a Weboldalon elérhetővé tett, azon keresztül elérhetővé tett vagy arról küldött minden tartalmat és funkciót, „ahogy van”, „ahogy rendelkezésre áll” és „minden hibával” alapon kerülnek biztosításra.

6.2. A fentiek általánosságától való eltérés nélkül, nem vállalunk felelősséget vagy felelősséget semmilyen (a) a Weboldalon található bármely tartalom hibái, tévedései vagy pontatlanságai; (b) a Weboldalra vagy a Szolgáltatásokon keresztül a Weboldalra vagy a Weboldalról történő átvitel bármely megszakadása vagy megszűnése; (c) bármilyen hiba, vírus, trójai faló vagy hasonló, amelyet harmadik fél a Weboldalra vagy a Szolgáltatásokra vagy azokon keresztül továbbíthat.

6.3. Ön beleegyezik, hogy mentesül a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások kapcsán Önt és/vagy bármely más harmadik felet közvetlenül vagy közvetve ért veszteségekért, és kizárólag Önt terheli a felelősség a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások tartalmára támaszkodva hozott döntéseiért.

6.4. Semmilyen esetben nem vagyunk felelősek Önnek vagy harmadik félnek semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, véletlen, különleges, büntető jellegű vagy következményes kárért, beleértve az elmaradt nyereséget vagy elvesztett adatokat, amelyek a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások, illetve a Weboldalon vagy a Szolgáltatások részeként található, azon keresztül elérhető vagy onnan letöltött egyéb anyagok Ön általi használatából erednek, függetlenül attól, hogy garancián, szerződésen, jogellenes károkozáson vagy bármely más jogi elméleten alapulnak, és függetlenül attól, hogy tájékoztattak-e minket ezen károk lehetőségéről, és abban az esetben, ha a bíróság megállapítja a felelősségünket, a felelősség nem haladhatja meg a 100 USD összeget. A fenti felelősségkorlátozás az alkalmazandó joghatóság törvényei által megengedett legteljesebb mértékben alkalmazandó.

6.5. Nem vagyunk felelősek a telefon- vagy hálózati vonalak, számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, hardverek, szoftverek, az internet technikai problémái vagy forgalmi torlódása (vagy az internet elérhetetlensége) miatti problémákért vagy technikai hibákért, illetve a Weboldal vagy a Szolgáltatások és az Ön böngészője és/vagy más berendezések közötti inkompatibilitásért. A fentiek általánosságától eltérve, nem vállalunk semmilyen felelősséget vagy kockázatot az Ön internet-használatáért.

7. Harmadik fél szolgáltatásai vagy tartalma

7.1. A Szolgáltatások használata során Ön megtekintheti a harmadik felek által biztosított tartalmakat vagy szolgáltatásokat, beleértve a harmadik felek platformjaira vonatkozó hirdetéseket és értékeléseket.

7.2. Nem ellenőrizzük, nem támogatjuk és nem fogadjuk el az ilyen tartalmakat vagy szolgáltatásokat, és előfordulhat, hogy azok nem mindig pontosak vagy aktuálisak.

7.3. Ennek megfelelően javasoljuk, hogy minden információt függetlenül ellenőrizzen, mielőtt azokra hagyatkozna, és az ilyen információk alapján hozott döntések vagy lépések az Ön kizárólagos felelőssége.

8. Linkek

8.1. A Weboldal tartalmazhat linkeket, tartalmakat, hirdetéseket, promóciókat, logókat és más, harmadik felek által ellenőrzött vagy kínált weboldalak vagy szoftverek egyéb anyagait („Linkek”). Figyelmeztetjük Önt, hogy mielőtt bármit keresne, használna, támaszkodna vagy vásárolna ezeken a weboldalakon vagy szoftvereken keresztül, vagy az ilyen anyagok alapján, győződjön meg arról, hogy tisztában van az ilyen weboldalak, szoftverek vagy anyagok használatával járó kockázatokkal. Az ilyen hivatkozások kizárólag az Ön kényelmét szolgálják, és Ön elfogadja, hogy semmilyen körülmények között nem vonhat minket felelősségre a más weboldalakon vagy szoftvereken elérhető tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata vagy az azokra való támaszkodás által okozott veszteségekért vagy károkért.

8.2. A hivatkozásoknak a Weboldalon való feltüntetése nem jelent jóváhagyást, engedélyezést, szponzorálást, társulást vagy bármilyen más kapcsolatot köztünk és ezen weboldalak, szoftverek vagy üzemeltetőik között.

8.3. Nem ellenőriztük az ilyen Linkek bármelyikét vagy mindegyikét, és nem vagyunk felelősek az általuk hivatkozott weboldalak vagy szoftverek tartalmáért. Figyelmeztetjük Önt, hogy mielőtt bármit lekérdez, használ, támaszkodik vagy vásárolna ezeken a weboldalakon vagy szoftvereken keresztül, győződjön meg arról, hogy tisztában van az ilyen weboldalak vagy szoftverek használatával járó kockázatokkal. Semmilyen körülmények között nem vonhat minket felelősségre a más weboldalakon elérhető tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata vagy az azokra való támaszkodás által okozott veszteségekért vagy károkért.

8.4. Az Ön felelőssége, hogy áttekintse az ilyen harmadik felek weboldalainak feltételeit és irányelveit, és erősen javasoljuk, hogy alaposan tekintse át azokat, mielőtt kapcsolatba lépne az ilyen harmadik felekkel.

9. Egyéb

9.1. Saját belátásunk szerint időről időre módosíthatjuk, módosíthatjuk vagy megszüntethetjük a Szolgáltatások bármelyikét és/vagy új Szolgáltatásokat vezethetünk be. Nem vagyunk felelősek az Ön által elszenvedett veszteségekért, amelyek az ilyen változtatásokból erednek, és Ön nem támaszthat velünk szemben semmilyen követelést ezzel kapcsolatban.

9.2. Időről időre módosíthatjuk ezeket a Feltételeket. Ha így teszünk, értesítjük Önt a legfrissebb verzió közzétételével és a jelen oldal tetején található dátum módosításával, és minden módosítás a közzétételt követően azonnal hatályba lép. Ha a módosítások hatálybalépését követően továbbra is használja a Weboldalt, Ön elfogadja a módosított Feltételeket.

9.3. A Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldalra vagy a Weboldalról történő információátvitel nem hoz létre semmilyen, a jelen Feltételekben meghatározottaktól eltérő kapcsolatot.

9.4. A jelen Feltételek és az Adatvédelmi irányelvek az időről időre módosított változataikban képezik az egyetlen érvényes megállapodást köztünk és a Felhasználó között, és semmilyen olyan írásbeli vagy szóbeli nyilatkozat, ígéret, hozzájárulás vagy kötelezettségvállalás, amely nem szerepel az Adatvédelmi irányelvekben, nem kötelező érvényű a felekre nézve.

9.5. A mi részünkről bármely jog, jogkör vagy jogorvoslat gyakorlásának elmulasztása vagy késedelme nem minősül lemondásnak, és az ilyen jogok, jogkörök vagy jogorvoslatok egyszeri vagy részleges gyakorlása nem zárja ki azok további gyakorlását vagy bármely más jog, jogkör vagy jogorvoslat gyakorlását.

9.6. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését az illetékes bíróság az alkalmazandó jog szerint végrehajthatatlannak ítéli, akkor az ilyen rendelkezést ki kell zárni a jelen Feltételekből, és a jelen Feltételek fennmaradó részét úgy kell értelmezni, mintha az ilyen rendelkezést kizárták volna, és az a feltételeivel összhangban végrehajtható; azzal a feltétellel azonban, hogy ilyen esetben a jelen Feltételeket úgy kell értelmezni, hogy az alkalmazandó joggal összhangban lévő és az alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb mértékben érvényesüljön a kizárt rendelkezésnek az illetékes bíróság által meghatározott jelentése és szándéka.

9.7. A jelen szerződésben foglalt jogainkat és kötelezettségeinket bármely harmadik félre átruházhatjuk vagy átruházhatjuk; a fentiektől eltérve a Weboldalt és/vagy a Szolgáltatások bármelyikét harmadik felek is üzemeltethetik. Ön semmilyen módon nem ruházhatja át, nem engedményezheti és nem zálogosíthatja el a jelen Feltételek szerinti jogait és kötelezettségeit.