Ehdot ja edellytykset

1. Yleistä

1.1. Tervetuloa osoitteeseen https://tokentact.net/ (jäljempänä ”verkkosivusto”).

Postimme info@tokentact.net

1.2. Verkkosivusto sisältää tietoa kolmansien osapuolten kaupankäyntialustoista ( ”Kolmannen osapuolen alustat”) ( ”Palvelut”).

1.3. Nämä käyttöehdot ( ”Ehdot”) koskevat verkkosivuston tai palveluiden käyttöäsi (”Sinä”, ”Sinun ” tai ”Käyttäjä”). Sinun on luettava nämä ehdot huolellisesti kokonaisuudessaan ennen Palveluiden käyttämistäsi. Huomaa, että nämä ehdot muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen sinun ja verkkosivuston ylläpitäjän välillä ja että jos et hyväksy mitään näiden ehtojen määräystä, sinun on välittömästi lopetettava verkkosivuston käyttö. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt ehdot, sellaisina kuin ne ovat ajoittain muutettuina.

Nämä ehdot sisältävät tietosuojakäytäntömme, ja hyväksymällä nämä ehdot vahvistat, että hyväksyt myös tietosuojakäytäntömme (voit tutustua tietosuojakäytäntöömme klikkaamalla tästä).

2. Tukikelpoisuus

2.1. Sinulla on oikeus käyttää verkkosivustoa vain, jos noudatat kaikkia seuraavia ehtoja:

2.1.1. Olet vähintään 18-vuotias;

2.1.2. Sinulla on oikeus, valtuudet ja kyky tehdä nämä ehdot ja noudattaa kaikkia näiden ehtojen ehtoja;

2.1.3. Sinua ei ole kielletty käyttämästä verkkosivustoa ja/tai palveluja sen maan lakien mukaan, jossa asut tai sijaitset verkkosivustoa käyttäessäsi.

2.2. Emme anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria vakuutuksia tai takuita verkkosivuston ja/tai palveluiden laillisuudesta ja/tai siitä, että kuka tahansa henkilö käyttää verkkosivustoa ja/tai palveluita, emmekä ole vastuussa mistään verkkosivuston ja/tai palveluiden laittomasta käytöstä käyttäjän toimesta.

3. Rajoitetut alueet

3.1. Poiketen siitä, mitä edellä on sanottu, voimme oman harkintamme mukaan rajoittaa verkkosivuston ja/tai palveluiden (tai niiden minkä tahansa osan) saatavuutta seuraavasti: (i) Käyttäjille millä tahansa alueella ( ”Rajoitetut alueet”), ja (ii) joiden uskomme kohtuudella altistavan sen oikeudellisille, sääntelyyn liittyville, maineeseen liittyville tai taloudellisille riskeille.

3.2. Voimme asettaa lisävaatimuksia tai -ehtoja ennen kuin hyväksymme tietyissä maissa asuvia tai tietyistä maista tulevia käyttäjiä oman harkintamme mukaan. Lisäksi hyväksytään, että jos käyttäjät matkustavat rajoitetuille alueille, verkkosivusto ja/tai palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä ja/tai ne voivat olla estettyinä kyseisillä alueilla.

4. Kielletty toiminta

4.1. Sitoudut käyttämään verkkosivustoa ja palveluita kunnioittavasti ja sitoudut olemaan:

4.1.1. linkittää verkkosivustolle ja/tai käyttää verkkosivustoa lataamiseen, lataamiseen, jakeluun, julkaisemiseen tai lähettämiseen. (a) tietoja tai muuta aineistoa tavalla, joka loukkaa oikeuksia, mukaan lukien immateriaalioikeudet, yksityisyyden suojaa koskevat oikeudet tai muut oikeudet; (b) tiedot tai muu aineisto, jonka julkaiseminen tai käyttö on kielletty, koska se on uhkaavaa, vahingollista, loukkaavaa, herjaavaa, panettelevaa, rasistista tai sopimatonta sisältöä; (c) tietoja tai muuta materiaalia, joka sisältää viruksen tai muun ohjelmiston, joka voi vahingoittaa tietokonejärjestelmiämme tai kolmansia osapuolia, tai tavalla, joka voi rajoittaa tai estää muita käyttämästä verkkosivustoa; (d) tietoja tai muuta aineistoa, joka rikkoo lakia; tai (e) tiedot tai muu aineisto, joka sisältää minkäänlaista mainontaa, ilman etukäteen saatua kirjallista lupaamme;

4.1.2. Poistaa tai muuttaa verkkosivuston attribuutteja, oikeudellisia merkintöjä tai muita omistusoikeuden piiriin kuuluvia merkintöjä tai tarroja;

4.1.3. Käyttää Palveluita käyttäen muuta käyttöliittymää kuin verkkosivustoa;

4.1.4. häiritä muiden käyttäjien verkkosivuston ja/tai palveluiden käyttöä;

4.1.5. Käyttää botteja tai muita automaattisia menetelmiä verkkosivuston ja/tai palveluiden käyttämiseen;

4.1.6. Lataa tai lähetä (tai yritä ladata tai lähettää) ilman nimenomaista lupaamme mitään materiaalia, joka toimii passiivisena tai aktiivisena tiedonkeruu- tai siirtomekanismina, mukaan lukien muun muassa verkkohälytykset, evästeet tai muut vastaavat vakoiluohjelmat;

4.1.7. ”Kehystää”, ”peilata” tai muulla tavoin simuloida Palveluiden ulkoasua tai toimintaa;

4.1.8. rikkoa sovellettavia lakeja tai määräyksiä, rohkaista tai edistää laitonta toimintaa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tekijänoikeusrikkomukset, tavaramerkkirikkomukset, kunnianloukkaukset, yksityisyyden loukkaukset, identiteettivarkaudet, hakkerointi, murtaminen tai väärennettyjen ohjelmistojen jakelu;

4.1.9. tehdä muutoksia ja/tai puuttua millään tavalla verkkosivuston lähdekoodiin ja ladata ohjelmistoja ja/tai sovelluksia, jotka voivat vahingoittaa tai aiheuttaa vahinkoa verkkosivustolle tai jollekin kolmannelle osapuolelle;

4.1.10. Purkaa, dekompiloida tai muulla tavoin käänteismuunnella verkkosivustoon sisältyviä ohjelmistoja tai muuta teknologiaa tai palveluiden tarjoamiseen käytettävää teknologiaa.

4.2. Hyväksyt, että jos olemme huolissamme siitä, että verkkosivuston käyttösi ei ole näiden ehtojen tai sovellettavan lain mukaista, voimme seurata verkkosivuston tai palveluiden käyttöäsi, estää sinua pääsemästä verkkosivustolle, siirtää käyttäytymismallisi verkkosivustolla kolmansille osapuolille ja toteuttaa muita toimia, joita pidämme asianmukaisina omaisuutemme ja/tai oikeuksiemme ja/tai kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita oikeuksiamme.

5. Immateriaalioikeudet

5.1. Verkkosivusto ja sen sisältö, mukaan lukien videomateriaalit, teksti, valokuvat, logot, mallit, musiikki, äänet, luvut, tavaramerkit ja muu verkkosivustoon sisältyvä sisältö on suojattu meidän tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksilla.

5.2. Meidän ja Käyttäjän välillä me pidämme itsellämme kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja edut verkkosivustoon ja palveluihin. Verkkosivuston ja/tai Palvelujen käyttö ei anna Käyttäjälle mitään Verkkosivustoon ja/tai Palveluihin sisältyviä immateriaalioikeuksia, lukuun ottamatta oikeutta käyttää Verkkosivustoa ja/tai Palveluja näiden ehtojen mukaisesti.

5.3. Käyttäjä saa käyttää verkkosivustoa ja/tai palveluja vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön.

5.4. Et saa, etkä saa antaa kenenkään muun osapuolen muuttaa, purkaa, purkaa, purkaa, kääntää, kopioida, siirtää, luoda johdannaisteoksia, vuokrata, alilisensoida, jakaa, jäljentää, kehystää, julkaista uudelleen, raaputtaa, ladata, näyttää, siirtää, lähettää, postittaa, vuokrata tai myydä missään muodossa tai millään keinoin, kokonaan tai osittain, käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin verkkosivuston tai palveluiden käyttämiseen Ehtojen mukaisesti tai muutoin hyödyntää mitään verkkosivuston sisältöä ilman nimenomaista, kirjallista lupaa.

6. Vastuun rajoittaminen

6.1. Verkkosivuston ja/tai Palveluiden käyttö on täysin omalla vastuullasi. Lain sallimissa rajoissa emme myönnä mitään takuita, nimenomaisia tai epäsuoria, jotka liittyvät verkkosivustoon ja palveluihin ja niiden käyttöön, mukaan lukien epäsuorat takuut kaupallisuudesta, omistusoikeudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai loukkaamattomuudesta, hyödyllisyydestä, toimivallasta, tarkkuudesta, täydellisyydestä ja ajantasaisuudesta. Näin ollen Palvelut, mukaan lukien kaikki sisältö ja toiminnot, jotka on asetettu saataville verkkosivustolla tai joihin on pääsy verkkosivuston kautta tai jotka lähetetään verkkosivustolta, tarjotaan ”sellaisena kuin se on”, ”sellaisena kuin se on saatavilla” ja ”kaikkine virheineen”.

6.2. Poiketen siitä, mitä edellä on sanottu, emme ota mitään vastuuta tai velvollisuutta mistä tahansa (a) verkkosivuston sisältämän sisällön virheistä, virheistä tai epätarkkuuksista; (b) siirtojen keskeytyminen tai loppuminen verkkosivustolle tai palveluiden kautta; (c) mistään vioista, viruksista, troijalaisista hevosista tai vastaavista, joita kolmannet osapuolet voivat lähettää verkkosivustolle tai palveluihin tai niiden kautta.

6.3. Sitoudut pitämään meidät vahingoittumattomina kaikista tappioista, jotka aiheutuvat suoraan tai välillisesti sinulle ja/tai jollekin kolmannelle osapuolelle verkkosivuston ja/tai palveluiden käytöstä, ja olet yksin vastuussa kaikista päätöksistäsi, jotka olet tehnyt verkkosivuston ja/tai palveluiden sisällön perusteella.

6.4. Emme missään tapauksessa ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle mistään erityisistä, suorista, välillisistä, satunnaisista, erityisistä, rangaistusluonteisista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien menetetyt voitot tai menetetyt tiedot, jotka johtuvat verkkosivuston ja/tai palveluiden tai muun verkkosivustolla tai osana palveluita olevan, sen kautta käytetyn tai ladatun materiaalin käytöstäsi, riippumatta siitä, perustuuko se takuuseen, sopimukseen, vahingonkorvaukseen tai muuhun oikeudelliseen teoriaan, ja riippumatta siitä, onko meille ilmoitettu näiden vahinkojen mahdollisuudesta, tai ei, ja tapauksissa, joissa oikeusviranomainen toteaa meidät vastuullisiksi, sen vastuu ei saa ylittää 100 dollaria. Edellä mainittua vastuunrajoitusta sovelletaan sovellettavan lainkäyttöalueen lain sallimissa rajoissa.

6.5. Emme ole vastuussa mistään puhelin- tai verkkoyhteyksien, tietokoneiden online-järjestelmien, palvelimien tai palveluntarjoajien, laitteistojen tai ohjelmistojen ongelmista tai teknisistä toimintahäiriöistä, teknisistä ongelmista tai internetin ruuhkautumisesta (tai internetin saavuttamattomuudesta) johtuvista vioista tai verkkosivun tai palveluiden ja selaimesi ja/tai muiden laitteiden yhteensopimattomuudesta. Poiketen siitä, mitä edellä on sanottu, emme ota vastuuta tai riskiä Internetin käytöstäsi.

7. Kolmannen osapuolen palvelut tai sisältö

7.1. Palveluita käyttäessäsi saatat nähdä kolmansien osapuolten tarjoamaa sisältöä tai palveluita, mukaan lukien kolmansien osapuolten alustoja koskevia mainoksia ja arvosteluja.

7.2. Emme valvo, hyväksy tai hyväksy tällaista sisältöä tai palveluja, eivätkä ne välttämättä ole aina tarkkoja tai ajantasaisia.

7.3. Näin ollen suosittelemme, että tarkistat itsenäisesti kaikki tiedot, ennen kuin luotat niihin, ja kaikki tällaisten tietojen perusteella tehdyt päätökset tai toimet ovat yksin sinun vastuullasi.

8. Linkit

8.1. Verkkosivusto voi sisältää linkkejä, sisältöä, mainoksia, myynninedistämistoimia, logoja ja muuta materiaalia muilta verkkosivustoilta tai ohjelmistoista, joita kolmannet osapuolet valvovat tai tarjoavat (”Linkit”). Varoitamme sinua varmistamaan, että ymmärrät tällaisten verkkosivustojen, ohjelmistojen tai materiaalien käyttöön liittyvät riskit, ennen kuin haet, käytät, luotat tai ostat mitään näiden verkkosivustojen tai ohjelmistojen kautta tai tällaisten materiaalien perusteella. Tällaiset linkit on tarkoitettu ainoastaan mukavuussyistäsi, ja hyväksyt, ettet missään tapauksessa pidä meitä vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta, joka on aiheutunut muiden verkkosivustojen tai ohjelmistojen sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.

8.2. Linkkien sisällyttäminen verkkosivustoon ei ole hyväksyntää, valtuutusta, sponsorointia, liittymistä tai muuta yhteyttä meidän ja näiden verkkosivustojen, ohjelmistojen tai niiden ylläpitäjien välillä.

8.3. Emme ole tarkistaneet mitään tai kaikkia tällaisia linkkejä emmekä ole vastuussa niiden viitattujen verkkosivustojen tai ohjelmistojen sisällöstä. Varoitamme sinua varmistamaan, että ymmärrät tällaisten verkkosivustojen tai ohjelmistojen käyttöön liittyvät riskit, ennen kuin haet, käytät, luotat tai ostat mitään näiden verkkosivustojen tai ohjelmistojen kautta. Et missään tapauksessa pidä meitä vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu muiden verkkosivustojen sisällön, tavaroiden tai palvelujen käytöstä tai niihin luottamisesta.

8.4. Sinun vastuullasi on tarkistaa tällaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen ehdot ja käytännöt, ja suosittelemme vahvasti, että tarkistat ne huolellisesti ennen kuin otat yhteyttä tällaisiin kolmansiin osapuoliin.

9. Erilaiset

9.1. Voimme oman harkintamme mukaan aika ajoin muuttaa, muokata tai lopettaa minkä tahansa Palvelun ja/tai ottaa käyttöön uusia Palveluja. Emme ole vastuussa mistään tappioista, joita sinulle aiheutuu tällaisista muutoksista, eikä sinulla ole mitään vaatimuksia meitä kohtaan tässä suhteessa.

9.2. Voimme muuttaa näitä ehtoja aika ajoin. Kun teemme näin, ilmoitamme siitä sinulle julkaisemalla uusimman version ja päivämäärän tämän sivun yläosassa, ja kaikki muutokset tulevat voimaan välittömästi julkaisun jälkeen. Jatkamalla verkkosivuston käyttöä muutosten voimaantulon jälkeen sinun katsotaan hyväksyvän tarkistetut ehdot.

9.3. Käyttäjä hyväksyy, että tietojen lähettäminen verkkosivustolle tai verkkosivustolta ei luo mitään suhteita, jotka poikkeavat näissä ehdoissa määritellyistä.

9.4. Nämä ehdot ja tietosuojakäytäntö, sellaisina kuin ne ovat ajoittain muutettuina, muodostavat ainoat voimassa olevat sopimukset meidän ja käyttäjän välillä, eikä mikään kirjallinen tai suullinen esitys, lupaus, suostumus tai sitoumus, joka ei sisälly tietosuojakäytännön ehtoihin, sido osapuolia.

9.5. Mikään laiminlyönti tai viivästys meidän puoleltamme minkään tämän sopimuksen mukaisen oikeuden, valtuuden tai oikeussuojakeinon käyttämisessä ei merkitse siitä luopumista, eikä minkään tällaisen oikeuden, valtuuden tai oikeussuojakeinon yksittäinen tai osittainen käyttäminen estä mitään muuta tai myöhempää käyttämistä tai minkään muun oikeuden, valtuuden tai oikeussuojakeinon käyttämistä.

9.6. Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo, että jokin näiden ehtojen määräys ei ole täytäntöönpanokelpoinen sovellettavan lain mukaan, kyseinen määräys suljetaan pois näistä ehdoista, ja näiden ehtojen muita osia tulkitaan ikään kuin kyseinen määräys olisi suljettu pois, ja ne ovat täytäntöönpanokelpoisia ehtojen ehtojensa mukaisesti; kuitenkin sillä edellytyksellä, että tällaisessa tapauksessa näitä ehtoja tulkitaan siten, että ne antavat mahdollisimman suuren vaikutuksen sovellettavan lain kanssa yhteensopivassa ja sen sallimassa laajuudessa pois suljetun määräyksen merkitykseen ja tarkoitukseen sellaisena kuin toimivaltainen tuomioistuin sen on määritellyt.

9.7. Voimme siirtää tai luovuttaa kaikki tämän sopimuksen mukaiset oikeuksemme ja velvollisuutemme kolmannelle osapuolelle; edellä mainitusta poiketen verkkosivustoa ja/tai mitä tahansa palveluja voivat ylläpitää kolmannet osapuolet. Et saa siirtää, luovuttaa tai pantata millään tavalla näiden ehtojen mukaisia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi.